Giải pháp xốp khối cho bao bì đóng gói sản phẩm gỗ

Giải pháp xốp khối cho bao bì đóng gói sản phẩm gỗ
Với từng chủng loại xốp khối theo kích cở và mật độ sẽ mang lại những giải pháp khác nhau trong ứng dụng đóng gói sản phẩm gỗ. Thông thường xốp tấm được lựa chọn phổ biến và chính yếu kết hợp cùng những sản phẩm góc chụp, góc hình L được sản xuất bằng phương cách khuôn định hình