Liên hệ

CÔNG TY TNHH INSULPACK VIỆT NAM

Địa chỉ  : phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Đ.T       : +84 6503 740086/7
Fax       : +84 6503 740085
Email   : epsinsulpack@hcm.vnn.vn

CÔNG TY TNHH INSULPACK ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : thôn Phú Hạ, xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, T.P Đà Nẵng
Đ.T       : +84 5113 792588 - +84 5113701588
Fax       : +84 5113 792599
Email   : epsinsulpackdng@vnn.vn